Search again

พบ: 9  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
กฎหมายธุรกิจเบื้องต้น / เชาวน์ ทับทิมทอง.
ผู้แต่ง
เชาวน์ ทับทิมทอง.
สำนักพิมพ์
นครศรีธรรมราช : สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช, 2542.
เลขเรียก
346.065 ช517ก 2542
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสังคมวิทยา = Introduction to sociology / วสันต์ ปัญญาแก้ว...[และคนอื่นๆ].
ผู้แต่ง
วสันต์ ปัญญาแก้ว.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2561.
เลขเรียก
301 ค172 2561
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสังคมวิทยา = Introduction to sociology / วสันต์ ปัญญาแก้ว...[และคนอื่นๆ].
ผู้แต่ง
วสันต์ ปัญญาแก้ว.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2564.
เลขเรียก
301 ค172 2564
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
คู่มือประชาชนในการเตรียมตัวให้รอดปลอดภัยพิบัติ / กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย.
ผู้แต่ง
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, กรม.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กรม, 2552.
เลขเรียก
363.34 ป192ค 2552
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ภาษาถิ่นแถบภูพาน / ทองคูณ หงส์พันธ์.
ผู้แต่ง
ทองคูณ หงส์พันธ์.
สำนักพิมพ์
สกลนคร : วิทยาลัยครูสกลนคร, 2519.
เลขเรียก
495.917 ท192ภ 2519
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับวัด : ศึกษาเฉพาะกรณีเขตอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม / วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.
ผู้แต่ง
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา, วิทยาลัยครู.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ภาควิชาทดสอบและวิจัย วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2521.
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ลูกผู้ชาย / ศรีบูรพา, นามแฝง.
ผู้แต่ง
กุหลาบ สายประดิษฐ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ผดุงศึกษา, 2510.
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
วิชาภาษาไทย 243 : วรรณคดีนิราศ / เบญจมาศ พลอินทร์.
ผู้แต่ง
เบญจมาศ พลอินทร์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2522.
เลขเรียก
895.911 บ53ว 2522
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
โสตถิธรรม 6 / นักศึกษาและปฏิบัติธรรม.
ผู้แต่ง
กลุ่มนักศึกษาและปฏิบัติธรรม.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ฟ้าอภัย, 2533.
เลขเรียก
294.307 ก174ส 2533
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles