รายการส่งออกหนังสือ
Format


 
Export to  
 

No.List
1
image
กรณีสันติอโศก / มหาเถรสมาคม.
ผู้แต่ง
มหาเถรสมาคม.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : คณะทำงานปกาสนียกรรมมหาเถรสมาคม, 2532
เลขเรียก
294.3115 ม192ก 2532
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...
2
image
เทอดพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์200ปี :2525 / สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม
ผู้แต่ง
มหาเถรสมาคม, สำนักเลขาธิการ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม, 2526.
เลขเรียก
923.1 ม193ท 2526
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...
3
image
มหากาพย์มหาภารตะ / มหาภารตะ ; แปลและเรียบเรียง, กรุณา-เรืองอุไร ศุศลาสัย.
ผู้แต่ง
มหาภารตะ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป และคณะกรรมการศาสนาเพื่อการพัฒนา สภาวัฒนธรรมสัมพันธ์แห่งประเทศอินเดีย, 2525.
เลขเรียก
891.2 ม192ม 2525
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...
4
image
มหาภารตยุทธ์ / มหาภารตะ และหลวงบวรบรรณรักษ์.
ผู้แต่ง
มหาภารตะ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : คลังวิทยา, 2514.
เลขเรียก
891.2 ม192ม 2514
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...
5
image
มหาภารตยุทธ์ / มหาภารตะ และหลวงบวรบรรณรักษ์.
ผู้แต่ง
มหาภารตะ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : คลังวิทยา, 2520
เลขเรียก
891.2 ม192ม 2520
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...
6
image
สถานการณ์สันติอโศก / มหาเถรสมาคม.
ผู้แต่ง
มหาเถรสมาคม.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : คณะเตรียมการในคณะการกสงฆ์, 2532
เลขเรียก
294.3115 ม192ส 2532
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...
7
image
ทางร่มเย็น อันดับที่ 28 / มูลนิธิมหามกุฎราชวิทยาลัย.
ผู้แต่ง
มหามกุฎราชวิทยาลัย, มูลนิธิ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ :
เลขเรียก
294.307 ม192ท 2530
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...
8
image
ประวัติการปกครองของคณะสงฆ์ไทย และลักษณะการปกครองคณะสงฆ์ไทยโดยสังเขป / มหามกุฎราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์.
ผู้แต่ง
มหามกุฎราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหามกุฎราชวิทยาลัย, 2521.
เลขเรียก
294.3098 ม19ป 2521
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...
9
image
สวดมนต์แปล / มหามกุฎราชวิทยาลัย, ผู้รวบรวม.
ผู้แต่ง
มหามกุฎราชวิทยาลัย.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ :
เลขเรียก
294.302 ม19ส 2528
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles