Filter news
ข่าวประชาสัมพันธ์
  • 25 ก.พ. 2562 10:05

ความพึงพอใจการพัฒนาทักษะการสืบค้นด้วยระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib ปีการศึกษา 2/2561

(Hit 1364)
  • 9 มี.ค. 2561 15:03

หอสมุดกลางขยายเวลาเปิดทำการ 08.00-18.00 น.

(Hit 943)
  • 16 พ.ย. 2560 14:48

หอสมุดกลางขยายเวลาเปิดทำการก่อนสอบ

(Hit 984)
  • 26 ก.ย. 2560 16:00

ความพึงพอใจการพัฒนาทักษะการสืบค้นด้วยระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib

(Hit 625)
  • 25 ต.ค. 2559 08:38

หอสมุดกลางขยายเวลาเปิดบริการก่อนสอบ

(Hit 472)
  • 25 เม.ย. 2559 15:35

หอสมุดกลางขยายเวลาให้บริการก่อนสอบ

(Hit 503)
  • 15 มี.ค. 2559 11:09

แบบประเมินความพึงพอใจการพัฒนาทักษะการสืบค้นด้วยระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib ของนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2/2558

(Hit 484)
  • 30 ต.ค. 2558 10:55

สหบรรณานุกรมห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย(UCTAL)

(Hit 365)
  • 30 ต.ค. 2558 10:45

ขยายเวลาเปิดบริการ 08.30-20.30 น.

(Hit 331)
  • 18 ก.ย. 2558 10:19

แบบประเมินความพึงพอใจการพัฒนาทักษะการสืบค้นด้วยระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib

(Hit 720)
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles