Search again

พบ: 7  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
108 เทคนิคการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ / ศศิเทพ ปิติพรเทพิน, พัชรา วาณิชวศิน.
ผู้แต่ง
ศศิเทพ ปิติพรเทพิน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สุขุมวิทการพิมพ์, 2565.
เลขเรียก
507 ศ183ห 2565
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
90 ปี รัฐสภา / จัดทำโดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.
ผู้แต่ง
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2566.
เลขเรียก
328.593 ก518 2566
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การบริหารทางจิต สำหรับผู้ใหญ่ / สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลสังฆปรินายก.
ผู้แต่ง
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลสังฆปรินายก.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหามกุฎราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2558.
เลขเรียก
294.35 ส165ก 2558
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาภูมิปัญญาชาวบ้านภาคใต้ ลำดับที่ 26 การอนุรักษ์สืบสานหนังตะลุงของกวีเอกของแผ่นดิน : หนังฉิ้น อรมุต / เกษม ขนาบแก้ว.
ผู้แต่ง
เกษม ขนาบแก้ว.
สำนักพิมพ์
สงขลา : พิมพการ, 2562.
เลขเรียก
791.5 ก586ก 2562
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากับการเผยแพร่วัฒนธรรมในต่างประเทศ / ประสิทธิ์ ฤทธิ์ธาภิรมย์.
ผู้แต่ง
ประสิทธิ์ ฤทธิ์ธาภิรมย์.
สำนักพิมพ์
สงขลา : พิมพการ, 2562.
เลขเรียก
306.09593 ป1711ม 2562
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
รายงานการประเมินความก้าวหน้าคุณภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2531 / สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ.
ผู้แต่ง
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, สำนักงาน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2533.
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
อัศวินผมขาว : คู่มือเตรียมความพร้อมสู่การเกษียณอย่างสมาร์ต / วีรณัฐ โรจนประภา.
ผู้แต่ง
วีรณัฐ โรจนประภา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันคิดใหม่, 2560.
เลขเรียก
155.67 ว372อ 2560
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles