Search again

พบ: 141  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
รายงานการสัมนาเรื่องนโยบายการปฏิรูปวิทยาศาสตร์ศึกษาของไทย.
ผู้แต่ง
คณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ, สำนักงาน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ, 2544.
เลขเรียก
507.593 ค1411ร 2544
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image

image

image
วิกฤติการณ์วิทยาศาสตร์ศึกษาของไทย / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.
ผู้แต่ง
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, สำนักงาน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2541.
เลขเรียก
507 ค1411ว 2541
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
วิทยาศาสตร์ง่ายนิดเดียว / Janice Lobb, เขียน ; ศุภวัลย์ ตันวรรณรักษ์, แปล
ผู้แต่ง
ลอบบ์, จานิส.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่น, 2547.
เลขเรียก
507 ล195ว 2547
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
วิทยาศาสตร์ตอน1 วิธีสอนวิทยาศาสตร์เบื้องต้น / พิทักษ์ รักษพลเดช.
ผู้แต่ง
พิทักษ์ รักษพลเดช.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา, 2505.
เลขเรียก
507 พ34ว 2505
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
วิทยาศาสตร์มีชีวิต / Janice Lobb, เขียน ; มีนา โอวรารินทร์ และ รัตนา ใจซื่อสมบูรณ์, แปล
ผู้แต่ง
ลอบบ์, จานิส.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่น, 2547.
เลขเรียก
507 ล195ว 2547
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
วิทยาศาสตร์รอบตัวเรา / Janice Lobb, เขียน ; ศุภวัลย์ ตันวรรณรักษ์, แปล
ผู้แต่ง
ลอบบ์, จานิส.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่น, 2547.
เลขเรียก
507 ล195ว 2547
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย / บุบผา เรืองรอง.
ผู้แต่ง
บุบผา เรืองรอง.
สำนักพิมพ์
นครศรีธรรมราช : ฝ่ายเอกสารและตำราสำนักส่งเสริมวิชาการ สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช, 2528.
เลขเรียก
372.21 บ455ว 2528
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย = Science for pre- school children 1072303 / ขนิษฐา จีนาภักดิ์.
ผู้แต่ง
ขนิษฐา จีนาภักดิ์.
สำนักพิมพ์
บุรีรัมย์ : โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์, 2542.
เลขเรียก
372.21 ข153ว 2542
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
วิทยาศาสตร์ในร่างกาย / Janice Lobb, เขียน ; มีนา โอวรารินทร์ และ ทวลักษณ์ มงคลสุข แปล.
ผู้แต่ง
ลอบบ์, จานิส.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพ ฯ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, 2546.
เลขเรียก
507 ล195ว 2546
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
วิธีสอนวิทยาศาสตร์ / วิน เชื้อโพธิ์หัก.
ผู้แต่ง
วิน เชื้อโพธิ์หัก.
สำนักพิมพ์
นครปฐม : วิทยาลัยครูนครปฐม, 2517.
เลขเรียก
507 ว35ว 2517
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
วิธีสอนวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษา / โดย ประหยัด จันทร์ชมภู และปรสบสันต์ อักษรมัต.
ผู้แต่ง
ประหยัด จันทร์ชมภู.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมการฝึกหัดครู, 2518.
เลขเรียก
507 ป171ว 2518
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
สรุปผลการประชุมฝึกอบรมปฏิบัติการ โครงการพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ / สำนักงานโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จังหวัดลพบุรี.
ผู้แต่ง
โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จังหวัดลพบุรี, สำนักงาน.
สำนักพิมพ์
ลพบุรี : สำนักงานโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จังหวัดลพบุรี, 2540.
เลขเรียก
371.3 ค872ส 2540
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles