Search again

พบ: 915  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
19 ราชินีไทย / สุรัสวดี พงศ์เปี่ยมธรรม.
ผู้แต่ง
สุรัสวดี พงศ์เปี่ยมธรรม.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สวนหนังสือ, 2534.
เลขเรียก
923.1 ส47ส 2534
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
20 ปีรามคำแหง.
ผู้แต่ง
รามคำแหง, มหาวิทยาลัย. สำนักงานอธิการบดี.
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2534.
เลขเรียก
378.1 ร261ย 2534
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
25 ปี รพช. : 26 มกราคม 2534 / โดยสำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท.
ผู้แต่ง
เร่งรัดพัฒนาชนบท, สำนักงาน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2534.
เลขเรียก
307.1 ร527ย 2534
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
36 พรรษาสมเด็จพระเทพฯ ของเรา / มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับธนาคารกรุงเทพ.
ผู้แต่ง
ศรีนครินทรวิโรฒ, มหาวิทยาลัย.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับธนาคารกรุงเทพ, 2534.
เลขเรียก
923.1 ศ173ส 2534
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
5 เทคโนโลยีกับ 76 อาชีพ / ชัยวัฒน์ คุประตกุล.
ผู้แต่ง
ชัยวัฒน์ คุประตกุล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : คู่แข่ง, 2534.
เลขเรียก
602 ช116ห 2534
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
50 ปี วีรไทย / กองทัพภาคที่ 4.
ผู้แต่ง
ไทย. กองทัพบก. กองทัพภาคที่ 4.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กองทัพภาคที่ 4, 2534.
เลขเรียก
959.383 ท96ห 2534
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
58 เรื่องน่ารู้เทคนิคการจัดการสำหรับผู้บริหารโรงงาน : รวบรวมบทความทางด้านการจัดการและอุตสาหการจากวารสารเทคนิค.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : เอ็มแอนด์อี, 2534.
เลขเรียก
658 ห283 2534
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
6 ตุลาเราคือผู้บริสุทธิ์ / กลุ่มผดุงธรรม.
ผู้แต่ง
กลุ่มผดุงธรม.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สามัคคีสาส์น, 2534.
เลขเรียก
959.383 ก174ห 2534
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
80 ปีแห่งการอนุรักษ์มรดกไทย = 80 years of thai cultural heritage preseroation
ผู้แต่ง
ศิลปากร, กรม.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2534
เลขเรียก
710 ศ375ป
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
<30=สามสิบ> ปีป่ายางในสวนจิตรลดา / สำนักพระราชวัง.
ผู้แต่ง
พระราชวัง, สำนัก.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพระราชวัง, 2534.
เลขเรียก
634.97 พ1711ส 2534
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
<60=หกสิบปี> ชีวิตและผลงานนายสมชัย วุฒิปรีชา.
ผู้แต่ง
สมชัย วุฑฒิปรีชา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กรมการศาสนา, 2534.
เลขเรียก
923.7 ส162ห 2534
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
<สิบ=10> ขั้นตอนเพื่อเป็นนักบริหารที่ดีกว่า / จอร์จ ที. โดธัน.
ผู้แต่ง
โดธัน, จอร์จ ที.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : บัตเตอร์ฟลาย : หนังสือสายน้ำ จัดจำหน่าย, 2534.
เลขเรียก
658.31 ด8411ส 2534
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
กฎหมายกับการเมือง.
ผู้แต่ง
โครงการนักศึกษาและบัณฑิตอาสาช่วยเหลือสังคมทางกฎหมาย น.ม.ส.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สารมวลชน:สามัคคีสาส์น, 2534.
เลขเรียก
342 ค872ก 2534
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
กฎหมายตราสามดวงกับสังคมไทย / สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ.
ผู้แต่ง
คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, สำนักงาน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, 2534.
เลขเรียก
349.593 ค1411ก 2534
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
กฎหมายพาณิชย์ 2 : หน่วยที่ 1-8 = Commercial law 2 / สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ผู้แต่ง
สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย. สาขาวิชานิติศาสตร์.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2534.
เลขเรียก
346.07 ส418ก 2534
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles