Not found
ชื่อเรื่อง ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค II = Microeconomice Theory II / ภูมิฐาน รังคกูลนุวัฒน์.
ผู้แต่ง ภูมิฐาน รังคกูลนุวัฒน์
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559
ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 1
รูปเล่ม 257 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 26 ซม
หัวเรื่อง
ประเภทแหล่งที่มา Book
ทรัพยากรของฉัน
Item

 
รีวิวโดยบรรณารักษ์ รีวิวโดยสมาชิก


    เปิดดูล่าสุด