Not found
ชื่อเรื่อง คู่มือการประยุกต์นโยบายส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรมของอาเซียน / ศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา.สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
ผู้แต่ง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. ศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : ศูนย์อาเซียนและเอเซียศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2558
รูปเล่ม [8], 136 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม
หัวเรื่อง
 
 
ประเภทแหล่งที่มา Book
ทรัพยากรของฉัน
Item

 
รีวิวโดยบรรณารักษ์ รีวิวโดยสมาชิก


    เปิดดูล่าสุด