Not found
ชื่อเรื่อง "สิทธิประโยชน์ของคนงานไทยที่ไปทำงานต่างประเทศ" / สำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงแรงงาน.
ผู้แต่ง แรงงาน, กระทรวง
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2547
รูปเล่ม 143 หน้า ; 21 ซม
หัวเรื่อง
 
 
ประเภทแหล่งที่มา Book
ทรัพยากรของฉัน
Item

 
รีวิวโดยบรรณารักษ์ รีวิวโดยสมาชิก


    เปิดดูล่าสุด