Not found
ชื่อเรื่อง รูปแบบการจัดการจัดกระบวนการเรียนรู้ ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ : รายงาน "การสังเคราะห์รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครูต้นแบบ" (ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542) / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.
ผู้แต่ง เลขาธิการสภาการศึกษา, สำนักงาน
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2547
รูปเล่ม 140 หน้า ; 21 ซม
หัวเรื่อง
 
 
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ทรัพยากรของฉัน
Item

 
รีวิวโดยบรรณารักษ์ รีวิวโดยสมาชิก


    เปิดดูล่าสุด