Search again

พบ: 103  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
"ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ" การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ "สร้างความรู้ด้วยตนเอง" ครูประนอม อรุณานันท์ ครูต้นแบบ ปี 2542 วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา / สำนักงานค...
ผู้แต่ง
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, สำนักงาน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545.
เลขเรียก
371.102 ค1411ร 2545
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
150 กิจกรรมสร้างทักษะคณิตศาสตร์ / Sharon MacDonald, เขียน ; Deborah C. Johnson, ภาพประกอบ ; นฤมล ตัญญพงศ์ปรัชญ์, แปล.
ผู้แต่ง
แมกโดนัลด์, ชารอน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2559.
เลขเรียก
372.7044 ม718ห 2559
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
CD-ROM แผนการจัดการเรียนรู้ พร้อมด้วยสื่อการสอน บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยนอน (CAI) : สาระคณิตศาสตร์ ป.6
สำนักพิมพ์
ชัยภูมิ : พัฒนาสื่อการเรียนการสอน, [255-].
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
Music Loading...

image
CD-ROM แผนการจัดการเรียนรู้ พร้อมด้วยสื่อการสอน บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) : สาระคณิตศาสตร์ ป.4.
สำนักพิมพ์
ชัยภูมิ : พัฒนาสื่อการเรียนการสอน, [255-].
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
Music Loading...

image
Unplugged Coding สนุกกับวิทยาการคำนวณ / Hong Ji-yeon, Shin Kap-cheon, เขียน ; พิริยาพร ค้าเจริญดี, แปล.
ผู้แต่ง
ฮง, จีย็อน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2562.
เลขเรียก
372.7044 ฮ12อ 2562
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
Unplugged Coding สนุกกับวิทยาการคำนวณ ยกกำลัง 2 / Hong Ji-yeon, Shin Kap-cheon, เขียน ; พิริยาพร ค้าเจริญดี, แปล.
ผู้แต่ง
ฮง, จีย็อน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2562.
เลขเรียก
372.7044 ฮ12อ 2562
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ : ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-3) / วินัย พัฒนรัฐ, ปรีชา อรุณสวัสดิ์.
ผู้แต่ง
วินัย พัฒนรัฐ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ประสานมิตร, 2546.
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ : ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-6) / วินัย พัฒนรัฐ, ปรีชา อรุณสวัสดิ์.
ผู้แต่ง
วินัย พัฒนรัฐ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ประสานมิตร, 2546.
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาโรงเรียนวัดปากอ่าว (ญาณสาครวิทยากร) จ.เพชรบุรี กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้แต่ง
ศึกษาธิการ, กระทรวง. กรมวิชาการ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, [25--].
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
Visual Loading...

image
การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา / มนสิช สิทธิสมบูรณ์.
ผู้แต่ง
มนสิช สิทธิสมบูรณ์.
สำนักพิมพ์
พระนครศรีอยุธยา : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2563.
เลขเรียก
371.102 ม158ก 2563
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image

image
การนับเพิ่มและการนับลด, ความหมายของการคูณ ดรีมเวิลด์
ผู้แต่ง
ดรีมเวิลด์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ดรีมเวิลด์, [2547?].
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
Visual Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles