หอสมุดกลางขยายเวลาเปิดทำการ 08.00-18.00 น.


       หอสมุดกลางปรับเปลี่ยนเวลาการให้บริการดังต่อไปนี้

1. ช่วงปกติ : เวลา 08.00-18.00 น. 

2. ช่วงพิเศษ : ก่อนสอบและช่วงสอบ เวลา 08.00-20.00 น.

3. ช่วงปิดเทอม : เวลา 08.00-16.30 น

เริ่มวันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป จึงแจ้งมาเพื่อทราบ

 
วันที่ประกาศ 9 มี.ค. 2561 15:03 | View [452]

หอสมุดกลางขยายเวลาเปิดทำการก่อนสอบ


หอสมุดกลางขยายเวลาเปิดทำการก่อนสอบ

 
วันที่ประกาศ 16 พ.ย. 2560 14:48 | View [499]

หอสมุดกลางขยายเวลาเปิดบริการก่อนสอบ


หอสมุดกลางขยายเวลาเปิดบริการก่อนสอบ

 
วันที่ประกาศ 25 ต.ค. 2559 08:38 | View [327]

หอสมุดกลางขยายเวลาให้บริการก่อนสอบ


ด้วยหอสมุดกลางขยายเวลาให้บริการก่อนสอบ

 
วันที่ประกาศ 25 เม.ย. 2559 15:35 | View [347]

แบบประเมินความพึงพอใจการพัฒนาทักษะการสืบค้นด้วยระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib ของนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2/2558


แบบประเมินความพึงพอใจการพัฒนาทักษะการสืบค้นด้วยระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib

 
วันที่ประกาศ 15 มี.ค. 2559 11:09 | View [336]

สหบรรณานุกรมห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย(UCTAL)


สหบรรณานุกรมห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย(UCTAL)

 
วันที่ประกาศ 30 ต.ค. 2558 10:55 | View [200]

ขยายเวลาเปิดบริการ 08.30-20.30 น.


ขยายเวลาเปิดบริการ 08.30-20.30 น.

 

 
วันที่ประกาศ 30 ต.ค. 2558 10:45 | View [175]

แบบประเมินความพึงพอใจการพัฒนาทักษะการสืบค้นด้วยระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib


แบบประเมินความพึงพอใจการพัฒนาทักษะการสืบค้นด้วยระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib ของนักศึกษาใหม่

 
วันที่ประกาศ 18 ก.ย. 2558 10:19 | View [569]

Page :  1