หอสมุดกลาง
ASEAN ชั้น 1
ASEAN ชั้น 2
ASEAN ชั้น 3
ASEAN ชั้น 4
DVD/ชั้น 6
Indonesian Center/ชั้น 3
Journal
VCD
weeding
คัดออก (Weeding)
ซีดี-รอม ประกอบหนังสือ/ชั้น 1
ซีดี-รอม/ชั้น 6
ตลาดหลักทรัพย์/ชั้น 2
ทักษะ ภ.ไทย - คณิต
นวนิยาย-ภาษาอังกฤษ/ชั้น 1
นวนิยาย/ชั้น 1
แบบเรียนชั้น 2
แผ่นดิสก์/ชั้น 6
มาตรฐานอุตสาหกรรม/ชั้น 5
เยาวชน - ไทย/ชั้น 1
เยาวชน - อังกฤษ/ชั้น 1
เรื่องสั้น-ภาษาอังกฤษ
เรื่องสั้น/ชั้น 1
วารสารภาษาไทย
วารสารภาษาอังกฤษ
วิจัย,วิทยานิพนธ์/ชั้น 5 (ห้องวิทยานิพนธ์)
วิจัย-อังกฤษ/ชั้น 5 (ห้องวิทยานิพนธ์)
สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต
สารสนเทศนครศรีธรรมราช ชั้น 4
หนังสือ มสธ. ชั้น 2
หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป - ภาษาอังกฤษ/ชั้น 4
หนังสือภาพ/ชั้น 1
หนังสืออ้างอิง-ไทย/ชั้น 5
หนังสืออ้างอิง-อังกฤษ/ชั้น 5
หมวด 000-499/ชั้น 2
หมวด 340-349 (หนังสือกฏหมาย)/ชั้น 4
หมวด 500-999/ชั้น 3
ห้องคลังหนังสือ ชั้น 3
ห้องสมุดศูนย์ภาษา
American Corner อาคาร 19/ชั้น 4
Language Center Library อาคาร 19/ชั้น 4
คัดออก (Weeding)
วารสารภาษาไทย
วารสารภาษาอังกฤษ
ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วารสารภาษาไทย
วารสารภาษาอังกฤษ
ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles