Search again

พบ: 6  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
ดิจิทัลทีวี เทคโนโลยีภาพที่ส่งตรงถึงบ้าน / การุณย์ ตั้งศรีสงวน.
ชื่อผู้แต่ง
การุณย์ ตั้งศรีสงวน.
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
บทความวารสาร

image
รายงานการศึกษาการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบติจิตอล (Digital radio broadcasting) / สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ.
ผู้แต่ง
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.).
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, 2561.
เลขเรียก
302.234 ค1411ร 2561
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles