Search again

พบ: 4  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
เรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง : จิตสำนึกสากลในการเรียนวรรณคดีภาษาอังกฤษสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 / สุกัญญา เกาะวิวัฒนากุล.
ผู้แต่ง
สุกัญญา เกาะวิวัฒนากุล.
สำนักพิมพ์
เชียงราย : ฮานิดีไซน์, 2558.
เลขเรียก
371.3 ส4111ร 2558
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
เรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง = Transformative learning / วิจารณ์ พานิช.
ผู้แต่ง
วิจารณ์ พานิช.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มูลนิธิสยามกัมมาจล, 2558.
เลขเรียก
370.1523 ว322ร 2558
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles