Search again

พบ: 10  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
ชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพครู กลยุทธ์การยกระดับคุณภาพการศึกษา : แนวคิดสู่การปฏิบัติ / ปรณัฐ กิจรุ่งเรือง, อรพิณ ศิริสัมพันธ์.
ผู้แต่ง
ปรณัฐ กิจรุ่งเรือง.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : M & N Design Printing, 2561.
เลขเรียก
371.1 ป175ช 2561
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
รายงานการสังเคราะห์ผลการวิจัยในโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเครือข่ายการเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.
ผู้แต่ง
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2554.
เลขเรียก
371.393 ล512ร 2554
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles