Search again

พบ: 9  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การพัฒนารูปแบบการการเรียนรู้แบบผสมผสานบนพื้นฐานการคิดออกแบบเกมที่สร้างเสริมความมุ่งมั่นแน่วแน่ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น = The development of blended learing management model based on gamifi...
ผู้แต่ง
ลัดาวรรณ จันทร์ใหม่.
สำนักพิมพ์
นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, 2560.
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
รวมบทความเรื่องเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา : นวัตกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสาน / ประกอบ กรณีกิจ ...[และคนอื่นๆ].
ผู้แต่ง
ประกอบ กรณีกิจ,
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557.
เลขเรียก
371.33 ร176 2557
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles