Search again

พบ: 4  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ : รายงานการสัมมนา ; วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2552 ณห้องประชุมตะกั่วป่า บี โรงแรมเจ.บี. หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.
ผู้แต่ง
การสัมมนาเรื่องการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (2552 : สงขลา).
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2552.
เลขเรียก
379.593 ก278ก 2552
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ใส่ใจ เข้าใจ สถานการณ์การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ / สำนักประสานงานและบูรณาการการศึกษา จังหวัดชายแดนภาคใต้ กระทรวงศึกษาธิการ.
ผู้แต่ง
กระทรวงศึกษาธิการ. สำนักประสานงานและบูรณาการการศึกษา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กระทรวง, [2556?].
เลขเรียก
370.593 ส919 2556
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles