Search again

พบ: 4  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การพัฒนาระบบการเรียนด้วยตนเองสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาชีพสาธารณสุข... / วิภาดา วัฒนนามกุล.
ผู้แต่ง
วิภาดา วัฒนนามกุล.
สำนักพิมพ์
ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2544.
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูศูนย์การเรียนชุมชนสถานศึกษาสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดปัตตานี / เกษม ผลกล่ำ.
ผู้แต่ง
เกษม ผลกล่ำ.
สำนักพิมพ์
นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, 2555.
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles