Search again

พบ: 12  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนสงวนหญิง จ.สุพรรณบุรี กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้แต่ง
ศึกษาธิการ, กระทรวง. กรมวิชาการ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, [254-].
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
Visual Loading...

image
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ระดับประถมศึกษา โรงเรียนตาลพร้า จ.สุโขทัย กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธการ
ผู้แต่ง
ศึกษาธิการ, กระทรวง. กรมวิชาการ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธการ, [254-].
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
Visual Loading...

image
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ระดับประถมศึกษา โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน จ.นครปฐม กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้แต่ง
ศึกษาธิการ, กระทรวง. กรมวิชาการ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, [254-].
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
Visual Loading...

image
ฝึกอาชีพมุ่งเรียนรู้สู่อนาคต, เรียนรู้เป็นเห็นคุณค่าภูผาขยะ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ผู้แต่ง
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2547.
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
Visual Loading...

image
พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ, TK Park อุทยานการเรียนรู้ครูต้นแบบ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ผู้แต่ง
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2548.
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
Visual Loading...

image
วิชาเด่นเรียนเล่นที่วัดป้อม, เรียนแบบร่วมมือร่วมใจ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ผู้แต่ง
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2547.
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
Visual Loading...

image
ศูนย์ผลาญข่อยสร้างปัญญาชุมชน, เรียนรู้รอบด้านกับชุมชนปฐมอโศก สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ผู้แต่ง
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักเลขาธิการสภาการศึกษา, 2547.
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
Visual Loading...

image
สนุกเรียนรู้นอกห้องเรียนที่โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใน), มุ่งสู่ความคิดเป็นเลิศกับกีฬาในโรงเรียน สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ผู้แต่ง
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2547.
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
Visual Loading...

image
สะเต็มศึกษา : นโยบาย ทฤษฎี และการปฏิบัติ / ลือชา ลดาชาติ.
ผู้แต่ง
ลือชาติ ลดาชาติ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2565.
เลขเรียก
371.102 ล319ส 2565
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
เรียนนอกรั้วด้วย ICT เพื่ออนาคต สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ผู้แต่ง
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.
สำนักพิมพ์
เชียงราย : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2547.
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
Visual Loading...

image
โรงเรียนบ้านโพธิ์ตะวันออก , เพลินเรียนรู้ด้วยหัวเรื่องที่บ้านโป่ง สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ผู้แต่ง
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2547.
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
Visual Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles