Search again

พบ: 4  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
ปรัชญาการศึกษาของไทย : ภาคพุทธธรรม-แกนนำการศึกษา / พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต).
ผู้แต่ง
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต).
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : พิมพ์สวย, 2563.
เลขเรียก
370.11 ส165ป 2563
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติกับอนาคตของพระพุทธศาสนา / พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช).
ผู้แต่ง
พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช).
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานปฏิรูปการศึกษา, 2544.
เลขเรียก
294.37 พ1711พ 2544
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
หยาดเพชร หยาดธรรมภูมิปัญญาเพื่อการศึกษาไทย / พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตโต).
ผู้แต่ง
พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตโต).
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2542.
เลขเรียก
294.307 พ1711ห 2542
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles