Search again

พบ: 3  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image

image
การพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง พลังงานกับชีวิตสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / เครือวัลย์ เครอเขื่อนเพ็ชร.
ผู้แต่ง
เครือวัลย์ เครอเขื่อนเพ็ชร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เขตการศึกษา, 2542.
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัย การสร้างและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้วิชา ว 306 วิทยาศาสตร์ / รัตนา เกิดนาวี.
ผู้แต่ง
รัตนา เกิดนาวี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เขตการศึกษา 6, 2542.
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles