Search again

พบ: 3  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การประเมินผลการอุดมศึกษา / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.
ผู้แต่ง
เลขาธิการสภาการศึกษา, สำนักงาน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2551.
เลขเรียก
378.01 ล512ก 2551
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่ทำให้นักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์มีผลการเรียนต่ำ / วิไลวรรณ จันทร.
ผู้แต่ง
วิไลวรรณ จันทร.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541.
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่อง สหสัมพันธ์พหุคูณระหว่างคะแนนสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ กับคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน.
ผู้แต่ง
ทบวงมหาวิทยาลัย. กองวิชาการ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กองวิชาการ สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย, คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536.
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles