Search again

พบ: 4  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
ชุมชนที่เคลื่อนไหว ทุนและความท้าทาย / นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ, ชัชชล อัจนากิตติ, นิฌามิล หะยีซะ, ธนพล เลิศเกียรติดำรงค์, สัมพันธ์ วารี และสิริภัทร นาคนาม .
ผู้แต่ง
นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2566.
เลขเรียก
307.1 น196ช 2566
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
สองหน้าสังคมไทย : บทวิพากษ์โครงสร้างอารยธรรมไทย / นิธิ เอียวศรีวงศ์.
ผู้แต่ง
นิธิ เอียวศรีวงศ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ผู้จัดการ, 2539.
เลขเรียก
301.09593 น343ส 2539
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
อัตลักษณ์ไทย : จากไทยสู่ไทยๆ / ประชา สุวีรานนท์, เกษียร เตชะพีระ.
ผู้แต่ง
ประชา สุวีรานนท์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ฟ้าเดียวกัน, 2558.
เลขเรียก
306.09593 ป1711อ 2558
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
อาณาจักรแห่งความกลัว.
ผู้แต่ง
ชัชรินทร์ ไชยวัฒน์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สมาพันธ์, 2541.
เลขเรียก
301.09593 ช112อ 2541
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles