Search again

พบ: 5  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
กลยุทธ์การให้เพื่อการพัฒนาองค์กรธุรกิจอย่างยั่งยืน / พัชรินทร์ สิรสุนทร.
ผู้แต่ง
พัชรินทร์ สิรสุนทร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2563.
เลขเรียก
658.408 พ112ก 2563
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาความเป็นอยู่ของชาวชนบทในจังหวัดที่มีการพัฒนาอุตสาหกรรม : ศึกษาเปรียบเทียบกรณีจังหวัดลำพูนและจังหวัดลำปาง / สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
ผู้แต่ง
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, สำนักงาน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2539.
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles