Search again

พบ: 4  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การบริหาร การจัดการทรัพยากร และการทำเหมืองแร่ ตามบริบทของกฏหมายที่เกี่ยวข้อง / พันธวัศ สัมพันธ์พานิช, อรรณุวัฒน์ วัฒนวรรณ.
ผู้แต่ง
พันธวัศ สัมพันธ์พานิช.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560.
เลขเรียก
343.077 พ115ก 2560
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
รายงานการศึกษาข้อมูลเชิงวิชาการกรณีปัญหาเหมืองแร่เพื่อกำหนดข้อเสนอเชิงนโยบาย / คณกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.
ผู้แต่ง
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธมนุษยชนแห่งชาติ, 2547.
เลขเรียก
363.7 ร262 2547
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
เหมืองสีเขียวเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน / ศูนย์เครือข่ายการจัดการสารและของเสียอันตรายสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ศูนย์เครือข่ายการจัดการสารและของเสียอันตรายสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558.
เลขเรียก
622.4 ห5631 2558
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
แหล่งแร่และแร่ในอุตสาหกรรม / สุจิตร พิตรากูล.
ผู้แต่ง
สุจิตร พิตรากูล.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2530.
เลขเรียก
553 ส42ห 2530
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles