Search again

พบ: 5  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การบริหารโรงเรียนด้านความสัมพันธ์กับชุมชน / หวน พินธุพันธ์.
ผู้แต่ง
หวน พินธุพันธ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางเขน, 2528.
เลขเรียก
371.2 ห17ก 2528
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
รายงานผลการดำเนินงานโครงการการศึกษาเพ่อพัฒนาหมู่บ้านในเขตชนบท ปีงบประมาณ 2535 / สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ.
ผู้แต่ง
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, สำนักงาน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2535.
เลขเรียก
307.1 ค1411ร 2535
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
สรุปผลการประชุมสัมมนาเรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับหลักสูตรที่พึงประสงค์ วันที่ 28-29 กันยายน 2538 โรงแรมสยามเบเวอลี่ ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร.
ผู้แต่ง
ศึกษาธิการ, กระทรวง. ศูนย์พัฒนาหลักสูตร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ศูนย์พัฒนาหลักสูตร กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2539.
เลขเรียก
375.001 ก275ส 2538
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
โรงเรียนบ้านนอก / สุทธินันท์ ปรัชญพฤทธิ์.
ผู้แต่ง
สุทธินันท์ ปรัชญพฤทธิ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์, 2544.
เลขเรียก
ส444ป 2544
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
โรงเรียนบ้านนอก / โดย สุทธินันท์ ปรัชญพฤทธิ์.
ผู้แต่ง
สุทธินันท์ ปรัชญพฤทธิ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์, 2544.
เลขเรียก
ส444ร 2544
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles