Search again

พบ: 2  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การศึกษานอกสถานที่และการศึกษานอกสถานที่เสมือนเพื่อการเรียนรู้เชิงรุก / เนาวนิตย์ สงคราม.
ผู้แต่ง
เนาวนิตย์ สงคราม,
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557.
เลขเรียก
371.384 น517ก 2557
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
โครงการจัดระบบที่พักและแหล่งความรู้ เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนของคุรุสา (ท.ส.ค.) ชุดที่1 / สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา.
ผู้แต่ง
เลขาธิการคุรุสภา, สำนักงาน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : แผนกส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพครู กองส่งเสริมการศึกษา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2526.
เลขเรียก
371.3 ล51ค 2526
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles