Search again

พบ: 4  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
คู่มืออาจารย์ด้านการเรียนการสอน / ไพฑูรย์ สินลารัตน์, บรรณาธิการ.
ผู้แต่ง
ไพฑูรย์ สินลารัตน์, บรรณาธิการ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2520.
เลขเรียก
371.3 พ93ค 2520
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
พูดเรื่องอุดมศึกษา / ไพฑูรย์ สินลารัตน์.
ผู้แต่ง
ไพฑูรย์ สินลารัตน์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562.
เลขเรียก
378.593 พ9341พ 2562
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
พูดเรื่องอุดมศึกษา : รวมคำบรรยายและอภิปรายทางการอุดมศึกษา / ไพฑูรย์ สินลารัตน์.
ผู้แต่ง
ไพฑูรย์ สินลารัตน์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2558.
เลขเรียก
378.593 พ9341พ 2558
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
รายงานการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง การจัดวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต.
ผู้แต่ง
ทบวงมหาวิทยาลัย, สำนักงานปลัดทบวง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย, 2541.
เลขเรียก
378 ท157ร, 2541
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles