Search again

พบ: 4  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต พุทธศักราช2517 ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ / ปรีชา สัมฤทธิ์ผล.
ผู้แต่ง
ปรีชา สัมฤทธิ์ผล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน.
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาโท และประกาศนียบัตรชั้นสูง โครงสร้างหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา / มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ผู้แต่ง
เชียงใหม่, มหาวิทยาลัย.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2529.
เลขเรียก
378.199 ช612ข 2529
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
หลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต พ.ศ.2527-2528.
ผู้แต่ง
ศิลปากร, มหาวิทยาลัย.
สำนักพิมพ์
นครปฐม : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์, 2531.
เลขเรียก
378.199 ศ37ห 2531
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
หลักสูตรอุดมศึกษา : การประเมินและการพัฒนา / ปทีป เมธาคุณวุฒิ.
ผู้แต่ง
ปทีป เมธาคุณวุฒิ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โครงการพัฒนาวิชาชีพอุดมศึกษา ภาควิชาอุดมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532.
เลขเรียก
378.199 ป143ห 2532
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles