Search again

พบ: 5  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การออกแบบแม่พิมพ์ / โดย ชาญชัย ทรัพยากร ประสิทธิ์ สวัสดิสรรพ์ และวิรุฬ ประเสริฐวรนันท์.
ผู้แต่ง
ชาญชัย ทรัพยากร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2526.
เลขเรียก
672 ช23ก2526
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจของการผลิตเชื้อเพลิงแอลกอฮอล์ในประเทศไทย / สุวิทย์ คำพยอม.
ผู้แต่ง
สุวิทย์ คำพยอม.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ภาวะธุรกิจและอุตสาหกรรม 2525 / ธนาคารแห่งประเทศไทย.
ผู้แต่ง
ธนาคารแห่งประเทศไทย.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : หน่วยการอุตสาหกรรม ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2526.
เลขเรียก
ธ15ภ 2526
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ภาวะธุรกิจและอุตสาหกรรม ปี 2523 / ธนาคารแห่งประเทศไทย.
ผู้แต่ง
ธนาคารแห่งประเทศไทย.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2538.
เลขเรียก
ธ152ภ 2538
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
เอกสารคำสอนประกอบการศึกษารายวิชา 5513203 : ปฏิบัติการเทคโนโลยีพื้นฐาน = Fundamental Technology Practice / มะโน คำบำรุง.
ผู้แต่ง
มะโน คำบำรุง.
สำนักพิมพ์
ภูเก็ต : ภาควิชาอุตสาหกรรมศิลป์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏภูเก็ต, 2542.
เลขเรียก
670 ม611อ 2542
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles