Search again

พบ: 22  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
1 ปี กับชีวิตที่ผมอยู่ในอเมริกา = Season 1 : Home Coming / ธีรนัย โสตถิปิณฑะ.
ผู้แต่ง
ธีรนัย โสตถิปิณฑะ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ส.เอเชียเพรส, 2557.
เลขเรียก
370.116 ธ375ห 2557
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
How to Succeed in the USA.
ผู้แต่ง
คาร์กิน, การี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2543.
เลขเรียก
370.116 ค217H 2543
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาประเทศยุโรปตะวันตก / เรืองศรี ศรีทอง.
ผู้แต่ง
เรืองศรี ศรีทอง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2524.
เลขเรียก
379.4 ร6112ก 2524
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาในสหรัฐอเมริกา : ฉบับกระทรวงศึกษาสาธารณสุขอเมริกา / เฉลา ไชยรัตน์.
ผู้แต่ง
เฉลา ไชยรัตน์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย, 2507.
เลขเรียก
370.973 ฉ57ก 2507
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image

image
คู่มือคนเก่งเรียน = Successful learner handbook / โดย ยุดา รักไทย และณัฐพงศ์ เกศมาริษ.
ผู้แต่ง
ยุดา รักไทย.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2543.
เลขเรียก
378.19 ย44ค 2543
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
จดหมายตัวอย่าง...เพื่อเรียนนอก / ไพโรจน์ ตีรณธนากุล.
ผู้แต่ง
ไพโรจน์ ตีรณธนากุล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ศูนย์สื่อเสริมกรุงเทพ, 2551.
เลขเรียก
428.24076 พ918จ 2551
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ตรีแล้วไปไหน / มาลี.
ผู้แต่ง
มาลี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : อะบุ๊ก, 2557.
เลขเรียก
370.116 ม273ต 2557
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ตะลุยแดนมังกร ตะลอนในปักกิ่ง / หม่าคังเหม่ย.
ผู้แต่ง
หม่าคังเหม่ย.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ฐานบุ๊คส์, 2550.
เลขเรียก
915.1 ห162ต 2550
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ตำราวิชาชุดครูมัธยมของคุรุสภา วิชาครูตอน4 ประวัติการศึกษาตอน1-2 ประวัติการศึกษาไทย ประวัติการศึกษาภาคตะวันออก
ผู้แต่ง
พงศ์อินทร์ ศุขขจร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : คุรุสภา, 2510
เลขเรียก
370.9593 พ72ต
หนังสือ Loading...

image
ปฐมนิเทศการศึกษาปัจจุบัน / โดยอภิรมย์ ณ นคร และคนอื่นๆ.
ผู้แต่ง
อภิรมย์ ณ นคร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาิวทยาลัยรามคำแหง, 2523.
เลขเรียก
อ163ป 2523
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ประวัติการศึกษาตอน1-2 : ประวัติการศึกษาไทย ประวัติการศึกษาภาคตะวันออก / โดย พงศ์อินทร์ ศุขขจร และนิ่มนวล ทศวัฒน์.
ผู้แต่ง
พงศ์อินทร์ ศุขขจร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2514.
เลขเรียก
พ121ป 2514
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ย่ำยุโรปเรียนหนังสือ : จากประสบการณ์จริงของอดีตนักเรียนทุน / รอน คำอินไชย.
ผู้แต่ง
รอน คำอินไชย.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2544.
เลขเรียก
370.116 ร195ย 2544
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ย่ำยุโรปเรียนหนังสือ : จากประสบการณ์จริงของอดีตนักเรียนทุน / รอน คำอินไชย.
ผู้แต่ง
รอน คำอินไชย.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2544.
เลขเรียก
370.116 ร195ย 2543
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles