Search again

พบ: 28  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การดัดแปรสมบัติการรับสีย้อมของผ้าฝ้ายในขั้นตอนการเตรียมผ้า : รายงานผลการวิจัย / โดย กาวี ศรีกูลกิจ.
ผู้แต่ง
กาวี ศรีกุลกิจ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544.
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การทำแบบตัดเสื้อผ้าอุตสาหกรรม : Industrial pattern construction course / สถาบันฝึกอบรมด้านอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มของฮ่องกง.
ผู้แต่ง
ฝึกอบรมด้านอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มของฮ่องกง, สถาบัน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย, 2541.
เลขเรียก
646.4 ฝ311ก 2541
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน / สมชัย พัวพันพัฒนา.
ผู้แต่ง
สมชัย พัวพันพัฒนา.
สำนักพิมพ์
เชียงราย : ภาควิชาอุตสาหกรรมศิลป์ วิทยาลัยครูเชียงราย, 2531.
เลขเรียก
745.5 ส16ก
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาเรื่องการทอผ้าไหมพุมเรียง / อุบลศรี อรรถพันธุ์.
ผู้แต่ง
อุบลศรี อรรถพันธุ์.
สำนักพิมพ์
สงขลา : สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา, 2529.
เลขเรียก
677 อ45ก 2529
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การออกแบบลวดลายผ้าและเทคนิคการพิมพ์
ผู้แต่ง
อัจฉราพร ไศละสูต.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สหประชาพานิชย์, 2524
เลขเรียก
746.6 อ112ก
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การออกแบบลายผ้าและเทคนิคการพิมพ์ / อัจฉราพร ไศละสูต
ผู้แต่ง
อัจฉราพร ไศละสูต.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สหประชาพานิชย์, 2526.
เลขเรียก
746.6 อ112ก 2526
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ความรู้เชิงเทคนิคสำหรับหัวหน้าแผนกเย็บ : Technical course for sewing section leaders / สถาบันฝึกอบรมด้านอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มของฮ่องกง.
ผู้แต่ง
ฝึกอบรมด้านอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มของฮ่องกง, สถาบัน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย, 2541.
เลขเรียก
646.4 ฝ311ค 2541
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ความรู้เรื่องผ้า / นวลแข ปาลิวนิช.
ผู้แต่ง
นวลแข ปาลิวนิช.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : คณะคหกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2526.
เลขเรียก
677.5 น17ค 2526
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ความรู้เรื่องผ้า / อัจฉราพร ไศละสูต.
ผู้แต่ง
อัจฉราพร ไศละสูต.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : อักษรบัณฑิต, 2519.
เลขเรียก
677.5 อ112ค 2519
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ความรู้เรื่องผ้า / อัจฉราพร ไศละสูต.
ผู้แต่ง
อัจฉราพร ไศละสูต.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เทคนิค 19 การพิมพ์, 2526.
เลขเรียก
677.5 อ112ค 2526
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
งานบรรยาย Eco Textiles สิ่งทอรักโลก [Videorecording] ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ.
ผู้แต่ง
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ, 2552.
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
Visual Loading...

image
งานสัมมนา ผลักดันนวัตกรรมในอุตสาหกรรมสิ่งทอเพื่อเปิดโอกาสการเข้าเขตการค้าเสรี ในปี ค.ศ. 2015 [Videorecording] ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ.
ผู้แต่ง
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ, 2554.
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
Visual Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles