Search again

พบ: 10  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การประชุมทางวิชาการวันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี : เรื่องพัฒนศึกษาศาสตร์กับการพัฒนา / มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร.
ผู้แต่ง
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, มหาวิทยาลัย.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2530.
เลขเรียก
370.78 ศ173ก 2530
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
บทคัดย่อผลงานการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา พ.ศ. 2523-2530 / สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
ผู้แต่ง
เลขาธิการคุรุสภา, สำนักงาน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กองมาตรฐานวิชาชีพครู สำนักงานเลขาธิการุรุสภา, 2530.
เลขเรียก
016.37 ล512บ 2532
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
บทคัดย่อสิ่งพิมพ์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ปี 2539-2540 = Abstracts of ONEC publications 1996-1997 / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.
ผู้แต่ง
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, สำนักงาน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2540.
เลขเรียก
016.37 ค1411บ 2540
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
บทคัดย่อสิ่งพิมพ์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ปี 2540-2541 : Abstracts of ONEC publications 1997-1998 / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.
ผู้แต่ง
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, สำนักงาน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2541.
เลขเรียก
016.37 ค1411บ 2541
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
บทคัดย่อสิ่งพิมพ์ทางการศึกษา ปี 2537-2538 / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.
ผู้แต่ง
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, สำนักงาน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2538.
เลขเรียก
016.37 ค1411บ 2538
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
บทสรุปรวบผลงานวิจัยทางการศึกษาและที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา เล่ม 5 / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.
ผู้แต่ง
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, สำนักงาน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2533.
เลขเรียก
370.78 ค1411บ 2533
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
บทสรุปรวมผลงานวิจัยทางการศึกษา และที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา : เล่ม 4 / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา แห่งชาติ.
ผู้แต่ง
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, สำนักงาน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กองวิจัยการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2531.
เลขเรียก
370.78 ค1411บ 2531
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
รวมบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปี พ.ศ. 2514-2524
ผู้แต่ง
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สถาบัน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2527
เลขเรียก
016.37 ส125ร 2527
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
รายงานบทคัดย่อการวิจัย ประจำปี 2527-2538
ผู้แต่ง
ราชภัฏสกลนคร, สถาบัน.
สำนักพิมพ์
สกลนคร : สำนักวิจัย สถาบันราชภัฏสกลนคร, 2539
เลขเรียก
016.3 ร226ร 2539
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles