Search again

พบ: 2  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
ดัชนีตัวชี้นำและแผนภาพทางการศึกษา ความไม่เท่าเทียมทางการศึกษาระดับจังหวัด.
ผู้แต่ง
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, สำนักงาน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2523.
เลขเรียก
370.9593 ค1411ด
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
สถิติการศึกษาเพื่อการวิจัยและวางแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่4 / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.
ผู้แต่ง
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, สำนักงาน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กองสถิติและวิเคราะห์ภาวะการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี, [2525].
เลขเรียก
370.21 ค1411ส 2525
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles