Search again

พบ: 12  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
กระแสการปฏิรูปการศึกษาโลก : ความเคลื่อนไหวการปฏิรูปการศึกษารอบโลก.
ผู้แต่ง
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, สำนักงาน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2542.
เลขเรียก
371.204 ค1411ก 2542
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การบูรณาการความร่วมมือเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา กรณีศึกษาจังหวัดจันทบุรี / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.
ผู้แต่ง
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2564.
เลขเรียก
379.593 ส215ก 2564
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การบูรณาการความร่วมมือเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา กรณีศึกษาจังหวัดน่าน / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.
ผู้แต่ง
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2564.
เลขเรียก
379.593 ส215ก 2564
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การบูรณาการความร่วมมือเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา กรณีศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.
ผู้แต่ง
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2564.
เลขเรียก
379.593 ส215ก 2564
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การบูรณาการความร่วมมือเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา กรณีศึกษาจังหวัดเลย / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.
ผู้แต่ง
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2564.
เลขเรียก
379.593 ส215ก 2564
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.
ผู้แต่ง
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, สำนักงาน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2521.
เลขเรียก
370.194 ค1411ก 2521
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม.
ผู้แต่ง
วางพื้นฐานเพื่อปฏิรูปการศึกษา, คณะกรรมการ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ศูนย์การทหารราบ, 2518.
เลขเรียก
371.9 ว22ก
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ข้อเสนอแนะเพื่อปฏิรูปการศึกษา / ดิลก บุญเรืองรอด.
ผู้แต่ง
ดิลก บุญเรืองรอด.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : จงเจริญการพิมพ์, 2517.
เลขเรียก
379.593 ด371ข 2517
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
สรุปผลการดำเนินงานโครงการระบบ สารสนเทศทางด้านการศึกษา : โครงการพัฒนศึกษาอาเซียน2523-2527
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัย, ทบวง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ศูนย์พัฒนศึกษาแห่งชาติของประเทศไทย ทบวงมหาวิทยาลัย, 2528
เลขเรียก
379.593 ม192ส
หนังสือ Loading...

image
แนวความคิดทางการศึกษาไทย 2411-2475 / วุฒิชัย มูลศิลป์.
ผู้แต่ง
วุฒิชัย มูลศิลป์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โครงการพัฒนาสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2526.
เลขเรียก
379.593 ว43น 2526
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
แผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่3 (2515-2519).
ผู้แต่ง
ศึกษาธิการ, กระทรวง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, ม.ป.ป.
เลขเรียก
370.78 ศ311ผ
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
โฉมหน้าใหม่ของเทคโนโลยีกับการปฏิรูปการศึกษา / มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร.
ผู้แต่ง
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, มหาวิทยาลัย.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : นิสิตปริญญาโทเทคโนโลยีทางการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร รุ่นปีการศึกษา2518, 2518.
เลขเรียก
371.33 ศ173ฉ 2518
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles