Search again

พบ: 9  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การประชุมสัมมนาครูวัดผลประเมินผลการศึกษา ชั้นประถมปีที่1-6ของโรงเรียนกลุ่มวิสัยทุ่งคา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร / จรัส เกิดอุดม...[และคนอื่นๆ].
ผู้แต่ง
จรัส เกิดอุดม.
สำนักพิมพ์
สุราษฎร์ธานี : โครงการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำการ วิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี, 2526.
เลขเรียก
371.12 จ1711ก 2526
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image

image

image
รายงานการประเมินความก้าวหน้า : ผลสัมฤทธิในวิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 ปีการศึกษา 2524 / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.
ผู้แต่ง
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, สำนักงาน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2525.
เลขเรียก
ค1411ร 2525
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
รายงานการสัมมนาการประเมินผล โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา(กพศ.7) และแนวทาพัฒนาการดำเนินงานของศูนย์วิชาการ / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.
ผู้แต่ง
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, สำนักงาน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2532.
เลขเรียก
ค1411ร 2532
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
สรุปการประเมินผลโครงการ การพัฒนาคุณภาพการประถมศึกษา : โครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาการศึกษาครั้งที่7(คพศ.7) / สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ.
ผู้แต่ง
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, สำนักงาน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2532.
เลขเรียก
372.1 ค1411ส 2532
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
เกณฑ์การประเมินผลโรงเรียนประถมศึกษา / โดยสุมิตร คุณานุกร และคนอื่นๆ.
ผู้แต่ง
สุมิตร คุณานุกร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : วัฒนาพานิช, 2519.
เลขเรียก
372.26 ส46ก 2519
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
แนวทางการประเมินตามสภาพที่แท้จริง.
ผู้แต่ง
คณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด, สำนักงาน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2542.
เลขเรียก
371.26 ค1411น 2542
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
แนวทางการประเมินตามสภาพที่แท้จริง.
ผู้แต่ง
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, สำนักงาน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2542.
เลขเรียก
371.26 ค1411น 2542
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles