Search again

พบ: 25  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
กระต่ายในดวงจันทร์ : หนังสือส่งเสริมการอ่านระดับประถมศึกษา / จำรัส ดวงธิสาร.
ผู้แต่ง
จำรัส ดวงธิสาร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2530.
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การแก้แค้นของซาบาและเรื่องอื่นๆ : แปลจาก Saba's revenge and other stories / สมโรจน์ สวัสดิกุล ณ อยุธยา, ผู้แปล.
ผู้แต่ง
สมโรจน์ สวัสดิกุล ณ อยุธยา, ผู้แปล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2529.
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
กินดีไม่มีภัย:หนังสือส่งเสริมการอ่าน ระดับประถมศึกษา ภาพเขียนประกอบโดย สุธีรา สาธิตภัทร.
ผู้แต่ง
พจนีย์ พลสิทธิ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2527.
เลขเรียก
372.4 พ12ก
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ขาดวินัย : หนังสือส่งเสริมการอ่าน ระดับประถมศึกษา / ภาพประกอบโดย ขุน, นามแฝง.
ผู้แต่ง
บุษบง โควิน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2527.
เลขเรียก
372.4 บ48ข บ
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
คุณย่าผจญภัย / โดย ส.พุ่มสุวรรณ, นามแฝง
ผู้แต่ง
สัมฤทธิ์ พุ่มสุวรรณ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : วัฒนาพานิช, 2529
เลขเรียก
372.4 ส116ค บ
หนังสือ Loading...

image
ดินดีพืชงาม : หนังสืออ่านเพิ่มเติม ระดับประถมศึกษา
ผู้แต่ง
ศึกษาธิการ, กระทรวง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2529
เลขเรียก
372 ศ311ด บ
หนังสือ Loading...

image
น้ำมีอยู่รอบตัวเรา แปลจาก Water, water everywhere
ผู้แต่ง
แม้นมาส ชวลิต, ผู้แปล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2530
เลขเรียก
372 ม75น บ
หนังสือ Loading...

image
บ้านนาคู : หนังสือส่งเสริมการอ่าน ระดับประถมศึกษา / ภาพเขียนประกอบโดย ประเทศ สุขสถิตย์.
ผู้แต่ง
วินัย รอดจ่าย.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2527.
เลขเรียก
372.4 ว35บ บ
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
บ้านผีสิงและเรื่องอื่นๆ : แปลจาก The big haunted house and other stories / สมโรจน์ สวัสดิกุล ณ อยุธยา.
ผู้แต่ง
สมโรจน์ สวัสดิกุล ณ อยุธยา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2529.
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
บ้านเราน้ำนอง:หนังสือส่งเสริมการอ่านระดับประถมศึกษา.
ผู้แต่ง
โอภาส สอดจิตต์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2528.
เลขเรียก
อ86บ บ
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ปี่ซังข้าวน้อย:หนังสือส่งเสริมการอ่าน ระดับประถมศึกษา.
ผู้แต่ง
เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2530.
เลขเรียก
น517ป 2530
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ผึ้งน้อยในสวน / ภาพเขียนประกอบโดย สุมิตรา ทรงสัตย์
ผู้แต่ง
สิรินทร์ ช่วงโชติ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ, 2529
เลขเรียก
ภ ส37ผ
หนังสือ Loading...

image
ผู้ว่านอนสอนง่าย : หนังสือส่งเสริมการอ่านระดับประถมศึกษา.
ผู้แต่ง
จำรัส ดวงธิสาร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2530.
เลขเรียก
จ217ผ 2530
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
พระฤาษีเลี้ยงงูเห่า : หนังสือส่งเสริมการอ่านระดับประถมศึกษา.
ผู้แต่ง
จำรัส ดวงธิสาร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2530.
เลขเรียก
จ217พ บ
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ยาของคุณย่า / โดย นพมาส ชูวรเวช และวินัย รอดจ่าย ภาพเขียนประกอบโดย พีระ นาคจีน
ผู้แต่ง
นพมาศ ชูวรเวช.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ, 2529
เลขเรียก
ภ น16ย
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles