Search again

พบ: 5  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
ดัชนีตัวชี้นำและแผนภาพทางการศึกษา : เรื่อง สภาพการจัดการประถมศึกษาในเขตการศึกษา7-12 / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.
ผู้แต่ง
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, สำนักงาน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กองสถิติและวิเคราะห์ภาวะการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2525.
เลขเรียก
370.9593 ค1411ด 2525
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ดัชนีตัวชี้นำและแผนภาพทางการศึกษาชุดที่1 : การขยายการศึกษาภาคบังคับ.
ผู้แต่ง
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, สำนักงาน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กองสถิติและวิเคราะห์ภาวะการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2521.
เลขเรียก
370.9593 ค1411ด
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
รายงานการประเมินผล 1 ทศวรรษ โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ปีการศึกษา 2533-2542 เส้นทางสู่การศึกษาภาคบังคับ 9 ปี / สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ.
ผู้แต่ง
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, สำนักงาน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2543.
เลขเรียก
372.1 ค1411ร 2543
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
รายงานการประเมินผลโครงการนำร่องขบายการศึกษาภาคบังคับ จากระดับประถมศึกษาปีที่ 6 อีก 3 ปี / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.
ผู้แต่ง
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, สำนักงาน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2535.
เลขเรียก
379.112 ค1411ร 2535
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยสัมฤทธิ์ผลการจัดการศึกษาภาคบังคับ.
ผู้แต่ง
สามัญศึกษา, กรม.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2519.
เลขเรียก
ส26ร 2519
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles