Search again

พบ: 50  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
คู่มือครูการสร้างข้อสอบและการประเมินผลการศึกษา / อำนวย เลิศชยันตี.
ผู้แต่ง
อำนวย เลิศชยันตี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : อำนวยการพิมพ์, 2525.
เลขเรียก
371.26 อ215ค 2525
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
จำนวนห้องเรียน นักเรียน ครู และภารโรงในสังกัดกองการมัธยมศึกษา ปีการศึกษา2525
ผู้แต่ง
สามัญศึกษา, กรม.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กองแผนงาน กรมสามัญศึกษา, 2526
เลขเรียก
370.21 ส26จ อ
หนังสือ Loading...

image
ดัชนีตัวชี้นำและแผนภาพทางการศึกษาชุดที่5 : สภาพการจัดการประถมศึกษาในเขตการศึกษา1-6 / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.
ผู้แต่ง
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, สำนักงาน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ฝ่ายวิเคราะห์สถิติและแสดงสภาวะการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2526.
เลขเรียก
370.9593 ค1411ด 2526
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ตัวบ่งชี้และสถิติทางการศึกษา = Educational indicators and statistics / เรียบเรียงโดย วันเพ็ญ ผ่องกาย...[และคนอื่นๆ].
ผู้แต่ง
วันเพ็ญ ผ่องกาย.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์, 2552.
เลขเรียก
371.2 ว115ต 2552
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ประมวลดัชนีทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาศาสนา และศิลปวัฒนธรรมปี 2529 / กระทรวงศึกษาธิการ.
ผู้แต่ง
ศึกษาธิการ, กระทรวง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กองตรวจและรายงาน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2530.
เลขเรียก
370.78 ศ311ป 2530
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
รายงานการศึกษา (ภาคสถิติ) และรายงานครู พ.ศ.2524-2527.
ผู้แต่ง
สถิติแห่งชาติ, สำนักงาน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2531.
เลขเรียก
370.21 ส143ร 2531
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
รายงานการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี2512
ผู้แต่ง
ศึกษาธิการ, กระทรวง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กองวางแผนการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2513
เลขเรียก
371.2 ศ311ร อ
หนังสือ Loading...

image
รายงานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา2512.
ผู้แต่ง
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, สำนักงาน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี, 2514.
เลขเรียก
378.593 ค1411ร อ
หนังสือ Loading...

image
รายงานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา2515.
ผู้แต่ง
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, สำนักงาน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี, ม.ป.ป.
เลขเรียก
378.593 ค1411ร
หนังสือ Loading...

image
รายงานการศึกษาและรายงานครู ปีการศึกษา 2539 = Report of education statistics : Academic year 1996 / สำนักงานสถิติแห่งชาติ.
ผู้แต่ง
สถิติแห่งชาติ, สำนักงาน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2539.
เลขเรียก
370.78 ส143ร 2539
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
รายงานการศึกษาและรายงานครู พ.ศ. 2532 ภาครายละเอียด : 1989 Report on education statictics detailed characteristics / สำนักงานสถิติแห่งชาติ.
ผู้แต่ง
สถิติแห่งชาติ, สำนักงาน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานสถิติแห่งชาติ.
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
รายงานสถิติการศึกษา ปี 2542 ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร / สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร.
ผู้แต่ง
การศึกษากรุงเทพมหานคร, สำนัก.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร, 2542.
เลขเรียก
ก278ร 2542
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
รายงานสถิติการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2532 : Peport on educationa statistics ministry of education 1989.
ผู้แต่ง
ศึกษาธิการ, กระทรวง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2532.
เลขเรียก
370.21 ศ311ส 2532
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
รายงานสถิติการศึกษาปี 2533 ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร / สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร.
ผู้แต่ง
การศึกษากรุงเทพมหานคร, สำนัก.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร, 2533.
เลขเรียก
ก278ร 2533
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
สถิติ วิจัย และการประเมินผลการศึกษา / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ผู้แต่ง
สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2527.
เลขเรียก
370.78 ส41ส 2527
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles