Search again

พบ: 6  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การจัดการโรงเรียนมัธยมศึกษา:เอกสารการสอน / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ผู้แต่ง
สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2525.
เลขเรียก
373.1 ส41ก 2525
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคกลาง.
ผู้แต่ง
อเนก หิรัญ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2522.
เลขเรียก
373.1 อ155ก
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
คู่มือการเรียนการสอนและการสอบ : การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษา / กนก จันทร์ขจร.
ผู้แต่ง
กนก จันทร์ขจร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เพชรสยามการพิมพ์, 2529.
เลขเรียก
373.1 ก15ค 2529
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
งานบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาในเขตศึกษา 12 / จิระ สิทธิ.
ผู้แต่ง
จิระ สิทธิ.
สำนักพิมพ์
2519.
เลขเรียก
373.1 จ3711ง 2519
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
บริหารโรงเรียนมัธยมฯ กรมสามัญศึกษา / เสรี ลาชโรจน์.
ผู้แต่ง
เสรี ลาชโรจน์.
สำนักพิมพ์
กุรงเทพฯ : โรงพิมพ์อักษรสมัย, 2531.
เลขเรียก
373.11 ส573บ 2531
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการมัธยมศึกษา / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.
ผู้แต่ง
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, สำนักงาน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กองวิจัยการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2530.
เลขเรียก
373.1 ค1411ผ 2530
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles