Search again

พบ: 5  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image

image

image
รวมกฎหมายกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ / สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์, [2564].
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
รวมกฎหมายกิจการโทรคมนาคม : เล่ม 6 / คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ.
ผู้แต่ง
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์, 2553.
เลขเรียก
343.099 ค1711ร 2553
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
รวมกฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ศูนย์เทคโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2543.
เลขเรียก
343.0999 ร176 2543
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles