Search again

พบ: 5  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
3 ปี "หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม" ของคุรุสภา / สำนักงานเลขาธิการสภา.
ผู้แต่ง
เลขาธิการคุรุสภา, สำนักงาน
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2550.
เลขเรียก
371.2 ส265 2550
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ / ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์.
ผู้แต่ง
ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์.
สำนักพิมพ์
พิษณุโลก : รัตนสุวรรณการพิมพ์, 2566.
เลขเรียก
371.33 ช116ก 2566
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา = Media and technologies for education / สุรศักดิ์ ปาเฮ.
ผู้แต่ง
สุรศักดิ์ ปาเฮ.
สำนักพิมพ์
แพร่ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดแพร่ไทยอุตสาหการพิมพ์, 2560.
เลขเรียก
371.33 ส478ส 2560
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
แนวโน้มการจัดการเรียนการสอนยุค 2011 / ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.
สำนักพิมพ์
นครราชสีมา : มหาวิทยาลัย, 2553.
เลขเรียก
371.334 น778 2553
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles