Search again

พบ: 2  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การศึกษาสภาพความรู้ความเข้าใจและวิธีพัฒนาเกี่ยวกับการประกอบอาชีพของผู้เรียน / กองวิจัยทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.
ผู้แต่ง
ศึกษาธิการ, กระทรวง. กองวิจัยทางการศึกษา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กองวิจัยทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2544.
เลขเรียก
370.113 ศ311ก 2544
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยเรื่องโครงการวิจัยเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาการศึกษาอาชีวะ และอุดมศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ผู้แต่ง
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, สำนักงาน. กองวิจัยการศึกษา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กองวิจัยการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2535.
เลขเรียก
607 ค1411ร 2535
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles