Search again

พบ: 4  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การพัฒนาตัวบ่งชี้การบริหารกิจการที่ดีสำหรับการเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ / ปริญญานิพนธ์ ทวีศิลป์ กุลนภาดล.
ผู้แต่ง
ทวีศิลป์ กุลนภาดล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2547.
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image

image
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาพฤติกรรมประชาธิปไตยสำหรับนักศึกษาสถาบันราชภัฏ / ปริญญานิพนธ์ ของ ชูชีพ ประทุมเวียง.
ผู้แต่ง
ชูชีพ ประทุมเวียง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสรีนครินทรวิโรฒ, 2547.
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles