Search again

พบ: 7  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image

image
การประเมินกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษาหมู่บ้านทุ่งบ้าน ตำบลน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดตรัง / สารนิพนธ์ของ สุนทรี เยาว์ดำ.
ผู้แต่ง
สุนทรี เยาว์ดำ.
สำนักพิมพ์
นครศรีธรรมราช : สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช, 2545.
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
บันทึกเมืองไทย ม้วน 4 เศรษฐกิจ บริษัท มียู คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ผู้แต่ง
มียู คอร์ปอเรชั่น จำกัด, บริษัท.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : บริษัท มียู คอร์ปอเรชั่น จำกัด, 2540.
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
Visual Loading...

image
บันทึกเมืองไทย ม้วน 5 เศรษฐกิจ บริษัท มียู คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ผู้แต่ง
มียู คอร์ปอเรชั่น จำกัด, บริษัท.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : บริษัท มียู คอร์ปอเรชั่น จำกัด, 2540.
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
Visual Loading...

image
ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ บริษัท ไทพัน อินเตอร์ แอคท์ จำกัด
ผู้แต่ง
ไทพันอินเตอร์แอคท์, บริษัท.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : บริษัท ไทพัน อินเตอร์ แอคท์ จำกัด, 2541.
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
Visual Loading...

image
วิกฤตเศรษฐกิจของชาติ : ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหา 1 คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ.
ผู้แต่ง
คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, สำนักงาน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, 2542.
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
Visual Loading...

image
สรุปวิชากฎหมายหนี้ / สุนทร มณีสวัสดิ์.
ผู้แต่ง
สุนทร มณีสวัสดิ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2546.
เลขเรียก
346.07 ส444ส 2546
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles