เข้าสู่ระบบ


ป้อนบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบสมาชิก โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกำหนดให้ใช้งาน ***กรณีนักศึกษาทุกระดับการศึกษา Username และ Password กำหนดให้ใช้รหัสนักศึกษา ***อาจารย์/บุคลากร Username และ Password ถ้าไม่สามารถล็อกอินเข้าสู่ระบบได้ โปรดติดต่อที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน

Tel

หมายเลขโทรศัพท์. 0-75845-500

mail

อีเมล์ helplibrary@nstru.ac.th

Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles