Search again

Found: 67  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
25 ปี ลานสกาประชาสรรค์ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2541 / โรงเรียนลานสกาประชาสรรค์.
Author
ลานสกาประชาสรรค์, โรงเรียน.
Published
นครศรีธรรมราช : โรงเรียนลานสกาประชาสรรค์, 2541.
Location
หอสมุดกลาง

image

image
การบริหารงบประมาณของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 4 / ทวีชัย ด่านสุคนธ์.
Author
ทวีชัย ด่านสุคนธ์.
Published
นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, 2548.
Location
หอสมุดกลาง

image

image
การปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีและการพัสดุของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช / วิชิต พินสุวรรณ์.
Author
วิชิต พินสุวรรณ์.
Published
นครศรีธรรมราช : สถาบันราชภักนครศรีธรรมราช, 2545.
Location
หอสมุดกลาง

image

image
การรักษาโรคด้วยยาสมุนไพรในจังหวัดนครศรีธรรมราช / โกวิท ศรีสุวรรณ์...[และคนอื่นๆ].
Author
โกวิท ศรีสุวรรณ์.
Published
นครศรีธรรมราช : วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช, 2529.
Location
หอสมุดกลาง

image

image

image

image

image

image
การศึกษาสาเหตุการเสื่อมโทรมของแหล่งโบราณสถาน โครงการขุดแต่งบูรณะโบราณสถานสิชล / จังหวัดนครศรีธรรมราช.
Author
นครศรีธรรมราช, จังหวัด.
Published
นครศรีธรรมราช : คณะกรรมการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเพื่อวางแผนพัฒนาแหล่งโบราณสถานเมืองนครศรีธรรมราช, 2528.
Call Number
390.9593 น117ก 2528
Location
หอสมุดกลาง

image
การสื่อสารเพื่อพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง นครศรีธรรมราช พะเยา / รงค์ บุญสวยขวัญ, ชนรรถภรณ์ วรพิทยหิรัญ.
Author
รงค์ บุญสวยขวัญ.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานสภาพัฒนาการ สถาบันพระปกเกล้า, 2555.
Location
หอสมุดกลาง

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles