Not found
ชื่อเรื่อง กระบวนทัศน์การวิจัยสื่อสารมวลชน : (เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ และผสมวิธี) / กาญจนา โชคเหรียญสุขชัย.
ผู้แต่ง กาญจนา โชคเหรียญสุขชัย
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560
ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 1
รูปเล่ม 401 หน้า : แผนภูมิ, ตาราง ; 26 ซม
หัวเรื่อง
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ทรัพยากรของฉัน
Item

 
รีวิวโดยบรรณารักษ์ รีวิวโดยสมาชิก


    เปิดดูล่าสุด