Not found
ชื่อเรื่อง ทฤษฎีและการวิจารณ์ภาพยนตร์เบื้องต้น : เอกสารการสอนชุดวิชา 16351 = lntroduction to film theory and criticism / สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช.
ผู้แต่ง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์
พิมพลักษณ์ นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2560
ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 6
รูปเล่ม 2 เล่ม : ภาพประกอบ ; 30 ซม
หัวเรื่อง
 
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ทรัพยากรของฉัน
Item

 
รีวิวโดยบรรณารักษ์ รีวิวโดยสมาชิก


    เปิดดูล่าสุด